HOME ■  LEDEN ■  BESTUUR

 


Nieuws

05-01-2014: Verandering regelgevingen 2014


Per 1 januari 2014 veranderen er verschillende regelgevingen met betrekking tot de woningmarkt. Hieronder zet de NVM dit voor u op een rij.

Hypotheekrente
Vanaf 2014 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken jaarlijks met 0,5%-punt. De opbrengst wordt teruggegeven via een verlenging van de derde schijf van de inkomstenbelasting.

Loan-to-Value
De Loan-to-Value daalt per 1 januari 2014 van 105% naar 104%. De Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning. Kopers kunnen in 2014 een hypotheek afsluiten tot 104% van de waarde van uw woning (inclusief 2% overdrachtsbelasting).

Restschulden onder Nationale Hypotheek Garantie
Vanaf 1 januari 2014 kunnen huiseigenaren bij verkoop van hun woning een restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze regeling geldt voor restschulden die zijn ontstaan uit de verkoop van een woning die gefinancierd is met NHG. Voorwaarde is dat de kosten voor de nieuwe woning én de restschuld onder de actuele kostengrens van de NHG blijven. Wat daar aan restschuld boven uitstijgt mogen hypotheekverstrekkers buiten de NHG meefinancieren. De NHG-grens is op dit moment gesteld op € 290.000,-. Vanaf 1 juli 2014 wordt de NHG verder verlaagd naar € 265.000.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek
De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning is 3 jaar. Die termijn geldt tot en met het belastingjaar 2014. Is de woning in 2011 te koop gezet? Dan bestaat voor die woning nog recht op hypotheekrenteaftrek in 2014. Een woning die in 2011 is gekocht en bestemd is om uiterlijk in 2014 in te gaan wonen, kan tot die tijd als eigen woning worden aangemerkt. Voor belastingplichtigen die hun huis in 2012 of 2013 gekocht hebben of te koop hebben gezet, geldt weer de normale (niet verlengde) regeling. Voor hen geldt dat de maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop of aankoop van de eigen woning 2 jaar is. Zij kunnen die woning dus tot uiterlijk 31 december 2014 of 31 december 2015 als eigen woning aanmerken

Hypotheekrenteaftrek voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur Tot eind 2014 kan de hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning opnieuw ingaan na een periode van tijdelijke verhuur. De hypotheekrente kan na de verhuur nog worden afgetrokken tot maximaal de resterende termijn van de verhuisregeling. Voor meer informatie over hypotheekregels zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/nieuwe-regels-hypotheek

Verhuurdersheffing
De verhuurderheffing gaat omhoog naar 0,381% van de waarde van de huurwoningen. Nu is dat nog 0,014%. Verhuurders die op 1 januari 2013 meer dan 10 huurwoningen verhuren in de gereguleerde sector betalen een verhuurderheffing aan de Belastingdienst. Woningen in de gereguleerde sector zijn woningen waarvan de huur lager dan of gelijk is aan de huurtoeslaggrens (2014: € 699,48). Per 1 januari 2015 gaat de verhuurderheffing omhoog naar 0,449%, per 1 januari 2016 naar 0,491% en per 1 januari 2017 naar 0,536%.

Huurliberalisatiegrens
De liberalisatiegrens zal per 1 januari 2014 € 699,48 bedragen. In 2013 was de liberalisatiegrens € 681,02. De maximale huurgrens huurtoeslag wordt eveneens gesteld per 1 januari 2014 op €699,48.

Laag btw-tarief voor renovatie
De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie wordt verlengd tot 1 januari 2015. Het lage tarief van 6% procent geldt dus nog tot en met 2014.

Warmtewet
Eigenaren/ huurders die te maken hebben met stadsverwarming of blokverwarming om de woning te verwarmen, krijgen vanaf 1 januari 2014 te maken met de Warmtewet. Vanaf 1 januari 2014 gelden er landelijke maximumtarieven voor warmte. De warmteleverancier mag niet méér rekenen dan die tarieven. De Warmtewet geldt alleen voor aansluitingen van maximaal 100 Kilowatt. Huishoudens hebben vaak een aansluiting van 35 Kilowatt. Klanten van stadsverwarming of blokverwarming kunnen niet overstappen naar een andere leverancier. De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. De Warmtewet gaat daarom klanten van stadsverwarming of blokverwarming extra bescherming bieden. In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt).

01-08-2013: RTL Z Huizenindex wijst op stabilisatie woningmarkt


Op de huizenmarkt is sprake van stabilisatie en normalisering. Een aantal indicatoren wijst op herstel.

Dat blijkt uit de RTL Z Huizenindex, die in het tweede kwartaal steeg van 30 naar 35. De stijging ten opzichte van het eerste kwartaal moet ook worden bezien in het licht van de aantrekkende activiteit op de huizenmarkt in het vierde kwartaal. Toen wilden veel kopers nog snel een huis kopen voor het strenger worden van de regels. Het eerste kwartaal was daarom beroerd.

"We zitten nog wel laag", aldus Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit Delft. "50 is het gemiddelde, daar zaten we eind 2008, maar nu zijn we daar nog ver van verwijderd." Toch spreekt Boelhouwer van een 'stabilisatie van de woningmarkt'.

De RTL Z Huizenindex wordt bijgehouden en samengesteld door OTB, verbonden aan de Universiteit Delft onder leiding van Boelhouwer. In de index zijn ook cijfers van de NVM verwerkt.

Als positieve punten noemde Boelhouwer onder meer de grotere betaalbaarheid van koopwoningen en het gestegen vertrouwen in de woningmarkt.

30-07-2013: VEH: groei vertrouwen in woningmarkt licht omhoog


De onlangs ingezette stijging van het vertrouwen in de woningmarkt is in juli weer bijna tot stilstand gekomen. Dat stelt de Vereniging Eigen Huis (VEH) donderdag op basis van eigen onderzoek.

De Eigen Huis-marktindicator die de belangenorganisatie met de TU Delft maakt, is in juli nog maar met 1 punt gestegen, naar 69 punten. Het sentiment op de woningmarkt werd in juli vooral beïnvloed door ongunstige berichten over de economie, de werkgelegenheid en de woningmarkt zelf, zegt VEH.

Afgelopen maanden werd juist een sterke stijging geconstateerd van het vertrouwen in de woningmarkt, niet alleen door VEH maar ook door de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Eind vorig jaar stond de teller van VEH nog op een dieptepunt van 51 punten.

Dat er in juli toch nog een lichte toename van het sentiment te zien was komt vooral door de betere betaalbaarheid van huizen. "Positief voor potentiële huizenkopers zijn de lage hypotheekrente en de sterk gedaalde huizenprijzen", aldus VEH. Daarnaast wordt de woningmarkt volgens de organisatie niet langer geplaagd door politieke onzekerheid over de fiscale behandeling van de eigen woning.

Met de score van 69 zit de woningmarkt overigens nog steeds in een diep dal. 100 punten geldt pas als neutraalwaarde.

11-07-2013: NVM: Herstel woningmarkt lijkt in zicht


De woningmarkt heeft zich in het tweede kwartaal van 2013 redelijk hersteld na het slechte eerste kwartaal van het jaar. Het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen komt uit op 20.600, en op ongeveer 27.900 in de totale markt. Daarmee liggen de verkoopaantallen 19,8% hoger dan in het eerste kwartaal van 2013. De woningprijzen zijn dit kwartaal met -0,3% nauwelijks gewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal. De prijzen liggen vergeleken met een jaar geleden nog wel 5,3% lager, maar dalen dus steeds minder snel. De verkoopprijs van de gemiddelde woning in Nederland ligt nu op 205.000 euro. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar (voorlopige) analyse van de woningmarkt over het tweede kwartaal van 2013, die vandaag wordt gepresenteerd.

Voor het eerst sinds tijden durft de NVM weer te spreken over mogelijk herstel van de woningmarkt. NVM-voorzitter Ger Hukker: “In absolute getallen is dit weliswaar het slechtste tweede kwartaal sinds het uitbreken van de crisis, maar toch zijn we voorzichtig optimistisch gestemd.” “We zien dat het aantal verkopen behoorlijk aantrekt, terwijl het aanbod nieuwe woningen op de markt afneemt. Ook vlakt de daling van de prijzen gaandeweg af.”

Hukker: “We zijn er nog niet, maar het wijst erop dat de markt langzaam in balans komt. Consumenten krijgen meer vertrouwen, mede dankzij de gunstige betaalbaarheid en meer politieke rust op het woningmarktdossier als gevolg van het Woonakkoord.”

“Voor het eerst sinds tijden worden we niet om de oren geslagen met dreigende korte termijn maatregelen op het gebied van de hypotheekrenteaftrek, de financierbaarheid en andere onzekerheden. Telkens nieuwe proefballonnetjes, zoals recent weer vanuit de commissie-Wijffels en de Rabobank, geven daarentegen wel een voedingsbodem voor onrust. Ook de door het kabinet aangekondigde 6 miljard extra bezuinigingen houden consumenten in de houdgreep”, aldus de NVM-voorzitter.

In het tweede kwartaal hebben de NVM-makelaars gezamenlijk 20.625 woningen verkocht, in de totale markt verwisselden naar schatting 27.900 woningen van eigenaar. Dit waren 19,8% meer transacties dan in het eerste kwartaal. Normaliter liggen de verkopen in het tweede kwartaal gemiddeld 13,1% hoger dan het kwartaal daarvoor. Met name in de tweede helft van het kwartaal zag de NVM de markt weer aantrekken.

Drie op de tien van de in het afgelopen kwartaal verkochte woningen waren appartementen, traditiegetrouw het meest courante woningtype. Met 28,5% is de tussenwoning een goede tweede. Twee-onder-één-kapwoningen werden het afgelopen kwartaal verhoudingsgewijs minder verkocht.

11-06-2013: 'Vertrouwen woningmarkt flink omhoog'


Het vertrouwen op de woningmarkt is in mei het sterkst gestegen sinds het begin van de metingen in april 2004. Dat maakte de Vereniging Eigen Huis (VEH) bekend op basis van haar Eigen Huis Marktindicator.

De indicator steeg met 6 punten naar een stand van 63. Er is daarmee sprake van een trendbreuk. Ten opzichte van de neutraalwaarde van 100 is de situatie op de woningmarkt nog altijd moeizaam, maar de negatieve spiraal is hiermee doorbroken. De stijging van het vertrouwen wijst er volgens de onderzoekers op dat het aantal kooptransacties in de komende periode zal toenemen.

Consumenten zijn vooral minder negatief gestemd omdat de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek voorlopig is verdwenen. Ook is het kopen van een woning voor veel huurders aantrekkelijk geworden vanwege de soms forse huurverhogingen die voor de sociale huursector worden doorgevoerd.

Er hangen nog wel donkere wolken boven de woningmarkt. De werkloosheid loopt snel op en de koopkracht van huishoudens daalt. Ook zijn er steeds meer huishoudens die met hun hypotheek 'onder water' staan. Die huiseigenaren kunnen daardoor niet of nauwelijks verhuizen omdat banken zelden bereid zijn een restschuld mee te financieren in een volgende woning.

De vereniging stelt dat door de beperkende maatregelen van banken en het kabinet de woningmarkt hard is geraakt. De huizenprijzen gingen sterk omlaag en het aantal verkopen daalde tot een dieptepunt. Volgens onderzoek blijkt dat de meeste mensen nog steeds een voorkeur hebben voor een koopwoning. De VEH vindt daarom dat de banken en de politiek de koopwens van consumenten niet onnodig moeten dwarsbomen.

27-05-2013: 'Bank moet coulant zijn bij hypotheekschuld'


Een bank kan niet zonder meer gebruik maken van het recht een woning in het openbaar te veilen omdat een klant een achterstand heeft in het aflossen van zijn hypotheek. Dat blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank in Amsterdam.

Van banken mag volgens de Amsterdamse voorzieningenrechter meer coulance worden verwacht, nu het economisch slecht gaat in Nederland en veel "huizen onder water staan". Dat laatste wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis.

In de betreffende zaak dreigde een man te blijven zitten met restschuld van zeker 50.000 euro door de gedwongen verkoop van zijn woning, terwijl de totale schuld aan zijn bank ongeveer 15.000 euro bedroeg. Een schuld die te overzien is, vond de rechter.

De man was naar de rechter gestapt om de veiling te voorkomen en kreeg gelijk. Ook omdat hij inmiddels zijn schuld aan de vereniging van eigenaren had betaald en had voldaan aan een andere betalingsvoorwaarde van de bank. Hij wist de rechter er bovendien van te overtuigen dat hij inmiddels extra inkomsten had om een regeling te treffen.

Volgens de in vastgoedrecht gespecialiseerde advocaat Thomas van Vugt betekent het vonnis dat een bank "tot het uiterste" moet gaan om een openbare veiling te voorkomen, zeker als door een regeling restschuld kan worden voorkomen.

26-11-2012: Rantsoenering hypotheekverstrekking funest voor woningmarkt


De beperkte hypothecaire kredietverstrekking door banken is funest voor de Nederlandse woningmarkt. Om diverse redenen willen en kunnen de banken niet aan de vraag naar hypothecair krediet voldoen, waardoor de markt op slot blijft zitten. Het Deense hypotheekmodel, waarbij pensioenfondsen een rol spelen, kan een oplossing voor de hypotheekproblemen bieden.

Dit blijkt uit een tweetal onderzoeken van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Eén onderzoek gaat over ‘De Nederlandse hypotheekschuld in 2025’, terwijl het andere ‘Het Deense model en de woningmarkt’ als titel draagt.

Bij de problemen rond de hypothecaire kredietverlening is van belang dat banken te weinig spaargeld hebben om kredietverlening te financieren. Dit wordt ook wel het financieringsgat genoemd. Daarbovenop staan strengere internationale eisen (Basel III) een ruimhartiger hypotheekverstrekking in de weg.

Door de enorme hypotheekschuld zien banken zich gedwongen om hun kredietverstrekking te beperken. Om de toekomstige ontwikkeling van de hypotheekschuld te berekenen, heeft de ASRE een hypotheekschuldmodel ontwikkeld. Uit dit model blijkt dat een herstel van de koopwoningmarkt weer gepaard gaat met een toename van de hypotheekschuld van 660 miljard euro in 2011 naar 911 miljard euro in 2025. Deze stijging komt mede omdat op bestaande hypotheken amper wordt afgelost. Omdat er geen ruimte bij de banken is om de toename van de hypotheekschuld te financieren, is daarmee het herstel van de koopwoningmarkt geblokkeerd.

Per 1 januari moeten starters op de woningmarkt hun hypotheek annuïtair gaan aflossen, anders verliezen ze hun recht op hypotheekrenteaftrek. Volgens het onderzoek van de ASRE zet dit weinig zoden aan de dijk voor de vermindering van de totale hypotheekschuld, omdat oudere leningen hier niet onder vallen en nieuwe leningen nog altijd hoog zijn. Bovendien wordt pas op termijn hiervan effect verwacht. Invoering van annuïteitenhypotheken reduceert de omvang van de hypotheekschuld in 2025 met 26 miljard, ofwel een bescheiden 3 procent.

“De problemen op de woningmarkt worden steeds nijpender”, meent NVM-voorzitter Ger Hukker. “Het is mooi dat er nu een woningmarktvisie is van het nieuwe kabinet, maar we moeten het onderliggende probleem van de financiering ook aanpakken. De kabinetsplannen voorzien in een langetermijnoplossing, maar dat lost het probleem op de korte termijn niet op. Nieuwe ontwikkelingen als het Deense model kunnen helpen de doorstroming op de woningmarkt weer op gang te brengen. De Nederlandse hypotheekmarkt is ongetwijfeld aantrekkelijk voor beleggers, want je kunt hier veilig een mooi rendement halen.”

De kern van het Deense hypotheekmodel is dat banken hypothecaire leningen verstrekken en deze vervolgens met gedekte obligaties financieren. Die obligaties worden vooral gekocht door pensioenfondsen en buitenlandse beleggers. De consument heeft daarbij een aantal voordelen. Hij kan bijvoorbeeld op ieder moment besluiten zijn hypotheek af te lossen. Ook ligt de hypotheekrente doorgaans wat lager. Wel mag het maximale hypotheekbedrag niet meer bedragen dan 80 procent van de waarde van de woning. Daarnaast moet de hypotheek volledig worden afgelost.

Volgens de ASRE biedt het Deense model een uitweg om de bancaire problemen door financiering buiten de onevenwichtige balans van de bank om te regelen. De moeizamere herfinanciering van hypotheken kan zo vermeden worden en de stagnatie op de woningmarkt kan voor een deel weer doorbroken worden.

24-09-2012: Starters kunnen hun slag slaan op NVM Open Huizen Dag


De bijzonder lage hypotheekrente. Een groot aanbod aan betaalbare woningen en een beter consumentenvertrouwen. Het zijn allemaal redenen voor woningzoekenden om nu hun slag te slaan. Een uitstekende manier voor kopers om zich te oriënteren is de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 29 september aanstaande. Dit najaar doen zo’n 50.000 woningen aan de NVM Open Huizen Dag mee.

Tijdens de Open Huizen Dag van de NVM kunnen woningzoekenden zich in één dag oriënteren op aanbod en prijs, zonder afspraak of verplichtingen. De Open Huizen Dag wordt twee keer per jaar, één keer in het voorjaar en één keer in het najaar, door de NVM georganiseerd. Bij de Open Huizen Dag in maart kon een recordaantal van 56.000 huizen bezichtigd worden. Het aantal bezoeken aan de deelnemende huizen kwam uit op 100.000.

Potentiële huizenkopers kunnen tijdens de NVM Open Huizen Dag eenvoudig thuis een route uitstippelen om vervolgens op hun gemak een aantal huizen te bekijken, de sfeer te proeven en prijzen te vergelijken. De deelnemende woningen zijn tussen 11.00 en 15.00 uur te bezoeken.

Deelname aan de Open Huizen Dag is voor verkopers aan te raden, stelt NVM-voorzitter Ger Hukker. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat het een effectief middel is om hun huis onder de aandacht te brengen bij potentiële kopers.

Maar ook starters kunnen van de NVM Open Huizen Dag profiteren. “Omdat de huizenmarkt momenteel een kopersmarkt is, is het met name voor starters nú het moment om toe te slaan”, zegt Hukker. “Na 1 januari krijgen ze mogelijk te maken met strengere hypotheekregels en worden ze gedwongen een annuitaïre hypotheek af te sluiten, waarbij de hypotheek vanaf het begin wordt afgelost. Dit kunnen ze voorkomen door nog voor 1 januari een huis te kopen.”

03-09-2012: Weekers: steuntje in de rug voor vastgoedmarkt


Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën geeft zowel particulieren als ondernemers die (noodgedwongen) hun woning of bedrijfspand moeten doorverkopen fiscaal een steuntje in de rug.

Vanwege de huidige stagnerende vastgoedmarkt kan onvoldoende gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand een vermindering van de overdrachtsbelasting te claimen. Om de gehele vastgoedmarkt tegemoet te komen, heeft staatssecretaris Weekers besloten de termijn waarin deze vermindering geclaimd kan worden, tijdelijk te verlengen van 6 naar 36 maanden.

De tijdelijke maatregel is een steuntje in de rug voor bijvoorbeeld particulieren die hun woning door moeten verkopen in geval van scheiding of wanneer zij een bestaande woning hebben gekocht en toch willen doorstromen naar een nieuwbouwwoning. Voor stellen die vlak na aankoop van een woning uit elkaar gaan, betekent dit dat zij nu meer tijd krijgen om tegen gunstigere voorwaarden de woning weer door te verkopen. Als de woning binnen 36 maanden wordt doorverkocht, hoeft de koper alleen over de meerwaarde en eventueel andere vergoedingen overdrachtsbelasting te betalen.

Ook mensen die een nieuwbouwwoning willen kopen, maar tegen het schrikbeeld van dubbele woonlasten aanhikken, kunnen profiteren van de verlenging van de doorverkooptermijn. Veel potentiële kopers vrezen de oude woning niet tijdig te kunnen verkopen. Projectontwikkelaars kunnen door de maatregel deze groep makkelijker de garantie bieden dat zij de oude woning zullen kopen als het niet lukt om deze tijdig verkocht te krijgen. Zij zullen zo’n garantie niet snel bieden bij de huidige doorverkooptermijn van 6 maanden, maar wel bij een langere duur. De projectontwikkelaar is dan weliswaar overdrachtsbelasting verschuldigd bij de aankoop, maar bij doorverkoop binnen 36 maanden hoeft dan alleen over de meerwaarde en eventueel andere vergoedingen overdrachtsbelasting te worden betaald. Hierdoor wordt de doorstroming op de woningmarkt bevorderd.

Ook bij bedrijfspanden biedt de maatregel soelaas omdat het marktpartijen de mogelijkheid biedt om onroerend goed aan te kopen, te renoveren en up-to-date te verkopen, zonder dat er 2 keer over de gehele verkoopsom overdrachtsbelasting moet worden betaald. Ook hier geldt dat bij doorverkoop binnen 36 maanden de koper alleen over de meerwaarde en eventueel andere vergoedingen overdrachtsbelasting hoeft te betalen. Daarnaast wordt het met deze maatregel mogelijk het uitwinnen van hypothecaire zekerheid soepeler te laten verlopen. De geldverstrekker die - vaak noodgedwongen - de onroerende zaak zelf overneemt en binnen 36 maanden doorverkoopt, hoeft dan alleen over de meerwaarde de overdrachtsbelasting doorberekenen naar de volgende koper.

De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2013, maar gaat door middel van een goedkeurend beleidsbesluit al in per 1 september 2012 en loopt tot 1 januari 2015. Dit houdt in dat als een woning of bedrijfspand in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015 wordt verkregen, bij een opvolgende verkrijging van deze onroerende zaak binnen 36 maanden slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd.

16-08-2012: Scherpe prijsdaling Nederlandse koopwoningen


De huizenprijzen in Nederland zijn nog altijd dalende. Metingen van het CBS wijzen uit dat de huizenprijzen in juli dit jaar gemiddeld zo’n 8% lager lagen dan vorig jaar deze maand. Hiermee is het de sterkste daling sinds 1995. Gemiddeld betaalt men voor een woning hetzelfde als acht jaar geleden. Ten opzichte van de tussentijdse piek in 2008 zijn de huizenprijzen nu met 15% gedaald. Het CBS geeft aan dat het lastig is om met een eenduidige verklaring te komen voor de scherpe daling van vorige maand. Wellicht dat verkopers na lang aarzelen toch besluiten het huis tegen een lagere prijs van de hand te doen. In juni van dit jaar kende de huizenmarkt een korte opleving.

Dit doordat het lange tijd onduidelijk was of de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting nu wel of niet zou worden verlengd. Het feit dat er in juni meer woningen verkocht werden kan er toe geleid hebben dat in juli juist minder woningen van eigenaar wisselden.

15-07-2012: Aantal woningverkopen flink gestegen in juni


Het aantal woning verkopen in juni is 70% meer vergeleken met juni vorig jaar. Dit bleek uit de cijfers die het Kadaster in juli bekend maakte. In vergelijking met mei dit jaar is het aantal verkochte woningen met 59,2% gestegen. Een eventuele verhoging van de overdrachtsbelasting, waarvoor gevreesd werd, is als mogelijke oorzaak aan te wijzen voor de sprong in het aantal verkopen. Over het gehele tweede kwartaal van 2012 werden er ruim 17% meer woningen verkocht dan vorig jaar. Over de gehele eerste helft van het jaar kwam het aantal woningverkopen 1,2% hoger uit dan gedurende dezelfde periode in 2011. Alle woningtypen werden vorige maand aanzienlijk meer verkocht. De toename aan verkopen was het grootst bij vrijstaande woningen, deze verdubbelde bijna. Bij appartementen was de stijging het minst groot met 40,6%. De stijging deed zich in alle provincies voor, hierbij was deze het grootst in Brabant met 95,7%. In de provincie Friesland deed zich de minst grote stijging voor met 47,1%.

24-05-2012: Woningmarktpartijen presenteren samen plan hervorming woningmarkt


De woningmarkt verkeert in een diepe crisis. Daarom slaan Vereniging Eigen Huis, huurdersorganisatie Woonbond, de branchevereniging van woningcorporaties Aedes en de makelaarsorganisaties NVM, mede namens VBO-makelaar en VastgoedPro, de handen ineen en bieden de politiek een plan voor een integrale hervorming van de woningmarkt. WONEN 4.0 is ontwikkeld door organisaties die samen de woningmarkt voor huurders en huiseigenaren vertegenwoordigen en biedt alle consumenten grotere kansen op een bij hun situatie passend koop- of huurhuis. Het hervormingsplan is goed voor de doorstroming op de woningmarkt, goed voor de bouw en goed voor de economie.

Integrale hervorming van koop- en huursector WONEN 4.0 is het integrale plan om de woningmarkt los te trekken, te hervormen en perspectief te bieden. De tijd van losstaande ingrepen en lapmiddelen is voorbij: het plan bevat samenhangende maatregelen die zich vanaf startjaar 2015 over een lange periode uitstrekken. Daardoor kan iedereen zich tijdens de overgangsperiode aanpassen aan de nieuwe situatie.

Belastingverlaging compenseert afbouw hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag De overheid probeert al jarenlang de woningmarkt op gang te houden met subsidies en fiscale voordelen. Nu hierop moet worden bezuinigd, loopt het systeem vast. Niets doen is in de huidige situatie geen optie meer, daarvan zijn alle betrokken partijen overtuigd. Om de woningmarkt te hervormen zijn drie ingrijpende maatregelen noodzakelijk:

- De hypotheekrenteaftrek wordt over een periode van dertig jaar geleidelijk afgebouwd. De hogere hypotheeklasten voor huishoudens worden gecompenseerd met geleidelijk lagere tarieven voor de inkomstenbelasting per belastingschijf. Het eigenwoningforfait wordt afgebouwd en de overdrachtsbelasting wordt geheel afgeschaft.
- De huren van woningen die onder marktniveau liggen worden geleidelijk verhoogd. De jaarlijkse huurinkomsten van een corporatie mogen stijgen met het inflatiepercentage plus 2%, daarbinnen kunnen corporaties de stijging variëren volgens de zogeheten huursombenadering. Hierdoor ontstaat een betere relatie tussen de hoogte van de huur en de kwaliteit en waarde van de woning. De hogere huren worden ook hier gecompenseerd met geleidelijk lagere tarieven voor de inkomstenbelasting per belastingschijf.
- Introductie van een Woontoeslag als steun voor lagere en bescheiden middeninkomens in zowel de huur- als de koopsector.

Betaalbaarheid van het wonen staat voorop Betaalbaar wonen is het uitgangspunt van het plan en dat kan ook. Huishoudens die de lasten van een passende huur- of koopwoning niet zelfstandig kunnen opbrengen komen in aanmerking voor overheidssteun via een woontoeslag. Huishoudens in de koop- en de huursector die nu worden ‘overbedeeld’ door de hypotheekrenteaftrek of relatief lage huur zullen wat van deze voordelen moeten inleveren.

Integraliteit noodzakelijk De bij het plan betrokken organisaties zijn ervan overtuigd dat WONEN 4.0 niet alleen goed is voor de woningmarkt, maar ook dat het grotere kansen biedt voor met name nieuwkomers en middeninkomens. Het hervormingsplan gaat uit van gelijke behandeling van alle huishoudens waardoor de diepe kloof tussen huurders en kopers verdwijnt. De kracht van WONEN 4.0 is het brede draagvlak en de integraliteit: alleen in samenhang en met steun van alle woningmarktpartijen kunnen echte veranderingen op de woningmarkt worden gerealiseerd. Als de politiek het plan omarmt, wordt Nederland er als geheel beter van.

27-04-2012: Den Haag: Verlaging overdrachtsbelasting permanent


De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is verheugd met de uitkomsten van het akkoord tussen VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 dat vandaag gesloten is. De blijft ook na 1 juli permanent op het verlaagde niveau van 2 procent.

Ger Hukker: “Het akkoord biedt duidelijkheid voor de woningmarkt op korte termijn. Dat was hard nodig, want de woningmarkt verkeerde met name door de onduidelijkheid over de in een bijzonder moeilijke situatie. De NVM vindt het goed dat VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 in de enorm korte tijd sinds het mislukken van het Catshuisoverleg tot deze maatregelen zijn gekomen. Dit akkoord is een steun in de rug voor kopers en verkopers op de huizenmarkt.”

Ook wordt de aflossingsvrije hypotheek afgeschaft. Hukker: “Deze maatregel zat eraan te komen, maar tegelijkertijd moeten we waken voor te veel inperking van de koopkracht op de huizenmarkt.”

De NVM pleit sinds jaar en dag voor een integrale aanpak van de woningmarkt. Hukker: “Voor nu zijn deze maatregelen zeer welkom, maar een compleet integraal pakket is dit nog niet. Dat wordt de inzet van de verkiezingen in september.

27-04-2012: Betaalbaarheid koopwoningen sterk gestegen


Ieder kwartaal berekent de NVM de betaalbaarheid van koopwoningen in de Nederlandse markt. Er wordt ingegaan op de verhouding inkomen en woningprijs, rekening houdend met de geldende rentepercentages. Ook wordt de betaalbaarheid voor één- en tweeverdieners berekend, voor zowel starters als doorstromers en voor de verschillende woningtypen.

Voor alle indicatoren geldt dat in het eerste kwartaal van 2012 de betaalbaarheid flink is verbeterd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de dalende woningprijzen. De rentestand en het gemiddelde huishoudeninkomen is niet veel gewijzigd. Ook voor de korte termijn is de verwachting dat de betaalbaarheid door de verder dalende huizenprijzen en de stabiele rente zal toenemen. Wel komt de koopkracht van huishoudens verder onder druk te staan.

Overigens zegt de betaalbaarheid van woningprijzen in dit kader niets over de financierbaarheid van woningen. Er wordt gekeken naar de verhouding tussen het werkelijke huishoudeninkomen en het norminkomen dat nodig is voor een hypotheeklening van een koopwoning. Er wordt geen rekening gehouden met (al dan niet tijdelijke) economische en politieke ontwikkelingen zoals aangescherpte financieringsregels, verlaagde overdrachtsbelasting, het gedrag van banken e.d.

19-10-2011: NVM aanwezig op WoonMooi Maastricht


NVM Limburg is aanwezig op WoonMooi Maastricht.

WoonMooi 2011 is dé woonbelevingsbeurs die van 19 tot en met 23 oktober 2011 plaatsvindt. Het betreft een Lifestylebeurs, waar onder andere bekende kunstwerken zijn te bezichtigen.

Met een stand wordt het verschil uitgelegd tussen de aankoop- en verkoopmakelaar en wordt de NVM-makelaar gepromoot. In Limburg is het aantal VBO- en VastgoedPRO-makelaars relatief hoog.

01-07-2011: Kabinet verlaagt overdrachtsbelasting


De overdrachtsbelasting gaat van zes naar twee procent. Zoals verwacht heeft het kabinet dat besloten. De ministerraad heeft vrijdagmiddag 1 juli 2011 bekend gemaakt dat de overdrachtsbelasting gaat wijzigen.

Hiermee wil het kabinet het vertrouwen op de woningmarkt versterken en doorstroming voor huurders en kopers bevorderen. De overdrachtsbelasting gaat voor één jaar omlaag van zes naar twee procent. De marktwerking op de huurmarkt verbetert, onder meer door het voor huurders gemakkelijker te maken een woning te kopen.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Weekers van Financiën ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Woonvisie. Het kabinet constateert daarin dat de bouw- en woningmarkt momenteel niet goed functioneren. Dat is versterkt door de financiële en economische crisis. Daardoor zijn de investeringen afgenomen, is de doorstroming sterk verminderd en is het woningtekort toegenomen.

Daarom is een heroriëntatie van het woonbeleid nodig. Daarbij kiest het kabinet voor de volgende uitgangspunten: meer keuzevrijheid, meer zeggenschap en meer verantwoordelijkheid bij burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dat moet leiden tot een doelmatiger verdeling van woonruimte, verbetering van het investeringsperspectief en versterking van het vertrouwen op de woningmarkt.

Het kabinet wil het eigenwoningbezit bevorderen omdat dit bijdraagt aan opbouwen van eigen vermogen, de zelfredzaamheid van burgers en de leefbaarheid van buurten en wijken. Om het vertrouwen in de koopmarkt te versterken wordt de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd. Voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 gaat het tarief van zes naar twee procent. Het moment van de juridische overdracht van de woning is daarbij bepalend.

De lagere overdrachtsbelasting is zowel gunstig voor starters op de woningmarkt - bijvoorbeeld huurders die een woning willen kopen - als voor doorstromers, omdat die hun oude woning gemakkelijker kunnen verkopen. In combinatie met het handhaven van de hypotheekrenteaftrek moet de verlaging van de overdrachtsbelasting leiden tot een impuls voor de woningmarkt.

Om de keuzevrijheid op de huurmarkt te verbeteren, neemt het kabinet maatregelen ter bevordering van de doorstroming. Huurders met hogere inkomens krijgen in de sociale huursector te maken met een extra huurverhoging van maximaal vijf procent. Dit ontmoedigt het 'scheefwonen' en zorgt ervoor dat voor lage en middeninkomens voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn. In zogeheten schaarstegebieden mag de huur worden verhoogd met maximaal 25 huurpunten zodat er een betere relatie tussen de prijs en de gewildheid ontstaat. Verder werkt het kabinet aan een recht voor huurders om hun woning tegen een redelijke prijs van de woningcorporatie te kopen.

Verder wil het kabinet de investeringen op de bouw- en woningmarkt stimuleren. Vooral door zo veel mogelijk belemmeringen in de regelgeving weg te nemen. Maar ook de bouwsector zelf zal van de gelegenheid gebruik moeten maken door te innoveren, bijvoorbeeld door efficiënter te werken en de kosten beter te beheersen. Ook komt er meer ruimte voor woningbouw op kleine schaal en particulier opdrachtgeverschap. Het kabinet vereenvoudigt tevens de bouwregels en bouwprocedures en bevordert energiebesparing van woningen en gebouwen, mede ter verlaging van de woonlasten.

13-01-2011: Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010


Na een slecht derde kwartaal, kende het laatste kwartaal van 2010 weer een flinke toename van het aantal woningverkopen. Het totaal aantal transacties kwam uit op circa 34.000. Dit is een stijging van 17,7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Het prijsniveau bleef met een gemiddelde van 230 duizend euro nagenoeg stabiel. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het vierde kwartaal van 2010, die vandaag is gepresenteerd.

Vooral de onderkant van de markt trok aan in het vierde kwartaal van 2010. Er werden flink meer tussenwoningen (20,7%) en appartementen (21,6%) verkocht. De toename van verkochte vrijstaande woningen blijft daar sterk bij achter (2,7%).

De forse stijging moet wel worden gezien tegen het licht van het voorgaande kwartaal, toen het aantal verkopen bijzonder laag was. Al met al bevindt de woningmarkt zich op hetzelfde niveau als aan het einde van 2009.

18-10-2010: VVD en SP kruisen de degens op nvm.nl


Tweede-Kamerleden Betty de Boer (VVD) en Paulus Jansen (SP) verzorgen met ingang van donderdag 14 oktober een spraakmakende dubbelcolumn voor de website van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (www.nvm.nl).

De Boer en Jansen hebben elk 'wonen' hun portefeuille. De Kamerleden kruisen in de eerste dubbelcolumn de degens over de pas ingevoerde anti-kraakwet. Het VVD-Kamerlid is blij met deze nieuwe wet "die diefstal van andermans eigendom tegengaat", terwijl SP-er Jansen er schande van spreekt "dat de wet de leegstand in Nederland nauwelijks aanpakt."

Betty de Boer is sinds 9 juni Kamerlid voor de VVD. Daarvoor was zij een alom gerespecteerd fractievoorzitter voor de liberalen in de Groningse gemeenteraad. Paulus Jansen is sinds 22 november 2006 SP-Kamerlid. Hij staat om bekend om zijn grote kennis van zaken en hij heeft een veelgelezen weblog.

De tweede dubbelcolumn van beide Kamerleden komt op maandag 18 oktober op de NVM-site, waarna de column bijna wekelijks op maandag op de site wordt geplaatst.

De NVM-site is in april van dit jaar vernieuwd. De site brengt dagelijks nieuws, achtergronden en opinie over de vastgoedmarkt voor consumenten en professionals. Andere columnisten zijn onder meer Harm Edens, Froukje de Both en Elco Brinkman.

14-09-2010: Kom naar de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 9 oktober!


Op 9 oktober wordt weer de NVM Open Huizen Dag gehouden. Daardoor heeft u als geïnteresseerde de mogelijkheid om vrijblijvend diverse woningen te bezichtigen. U zoekt op Funda welke woningen vrij zijn te bezichtigen en stapt gewoon naar binnen. Op deze manier kunt u in enkele uren tijd razendsnel verschillende woningen bekijken. Bovendien zit u nergens aan vast.

Heeft u interesse in een woning of wilt u meer weten, dan treedt u gewoon met de NVM-makelaar in contact. Deze geeft u graag antwoord.

Kijk voor deelnemende huizen op funda.nl.08-07-2010: Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen


In het tweede kwartaal van 2010 zijn 2 procent minder woningen verkocht dan in het tweede kwartaal van 2009. In totaal zijn de afgelopen 3 maanden 33.300 woningen verkocht, waarvan 24.322 door NVM-makelaars. De NVM wijt de daling aan onzekerheid over de toekomst van de woningmarkt en het opraken van subsidies. De prijzen van verkochte woningen zijn aan het stabiliseren. Gemiddeld was de prijs in het afgelopen kwartaal 1,5% hoger dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal. Echter, de prijs van individuele woningen daalt nog steeds. Dat blijkt uit analyses van de ontwikkelingen in de woningmarkt van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, die vandaag zijn gepresenteerd.

Klik hier voor het hele persbericht.

 


08-04-2010: Woningmarkt herstelt zich, weliswaar op lager nivo


In het eerste kwartaal van 2010 zijn 14,7 procent meer woningen verkocht dan in het eerste kwartaal van 2009. Het eerste kwartaal van 2009 was het dieptepunt van de huizencrisis in Nederland.

In totaal werden de eerste drie maanden 30.500 woningen verkocht door NVM- en niet NVM-makelaars. De prijs van de gemiddelde verkochte woning steeg met 0,4 procent licht tot 232.000 euro ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009.

Voor het eerst sinds de kredietcrisis is de prijs weer hoger dan een jaar geleden. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het eerste kwartaal van 2010, die vandaag is gepresenteerd.

Vlag niet uit
NVM-voorzitter Ger Hukker: "Het is niet zo dat we de vlag uithangen, maar de gegevens zijn bemoedigend. Voor de NVM is waardebehoud van de woningen en vertrouwen in de markt cruciaal. De consument durft weer te kopen en de prijzen zijn niet verder weggezakt. Dat is goed om vast te stellen. Daarbij moeten we wel aantekenen dat de vraagprijzen van het nieuwe aanbod op een lager niveau liggen dan voorheen. De doorstroming die was gestopt komt heel voorzichtig weer op gang. Maar koper en verkoper zijn onzeker en opereren in deze markt uiterst behoedzaam."

 


15-03-2010: Actie nodig tegen leegstand en verpaupering in krimpgebieden


Erik Bessems zal 17 maart as samen met Jacques de La Haye (opvolger van Erik als interim voorzitter) de NVM visie bevolkingskrimp aanbieden aan de heer Lebens, gedeputeerde van Provincie Limburg.

Makelaarsorganisatie presenteert aanbevelingen aan staatssecretaris Bijleveld-Schouten. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) pleit voor maatregelen in krimpgebieden om leegstand en verpaupering te voorkomen. De makelaarsorganisatie vreest structurele prijsdalingen en onverkoopbare woningen als actie uitblijft.


De NVM pleit in het document Krimpgebied = Kansgebied, dat vandaag door NVM-voorzitter Ger Hukker is aangeboden aan Ank Bijleveld-Schouten, de demissionair Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor broodnodige oplossingen voor krimpgebieden. Alleen krachtige maatregelen als het instellen van een sloopfonds, het bieden van ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid en het opheffen van verordeningen tegen het bezit van een tweede woning kunnen de kwaliteit van de gebouwde omgeving behouden, stelt de makelaarsorganisatie.

NVM-voorzitter Ger Hukker: “Het is hoog tijd voor een mentaliteitsverandering in de lokale politiek. Te veel gemeenten zien niet in dat de gouden tijden van een groeiende bevolking voorbij zijn. Kleine kernen missen soms het besef dat hun belastinginkomsten door de bevolkingsafname sterk zullen teruglopen. Ze maken nog steeds onrealistische plannen voor woningbouw, waardoor overaanbod ontstaat. Op de lange termijn veroorzaakt dit leegstand en verloedering.”

Verregaande samenwerking tussen overheden is volgens Krimpgebied = Kansgebied dan ook een voorwaarde voor een succesvolle aanpak van krimp. Hukker: “Durf en daadkracht zijn noodzakelijk om de bestuurlijke inertie te doorbreken. Je ziet dat de kleine kernen veelal de vakkennis ontberen om krachtige besluiten te nemen.”

Staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten: “Het is een reële problematiek. Bestuurders moeten dit onderwerp serieus nemen. Het is van groot belang en fijn dat de NVM actief meedenkt.” In Krimpgebied = Kansgebied biedt de NVM ook gerichte oplossingen voor de vijf belangrijkste Nederlandse krimpregio’s: Noordoost-Groningen, Noordwest-Friesland, Zeeuws-Vlaanderen, Parkstad Limburg en de Achterhoek. Deze zijn ingegeven door lokale makelaars. Hukker: “Dit soort concreet advies van makelaars is onmisbaar voor een succesvol lokaal vastgoedbeleid. Ik roep gemeenten op om vaker met hun makelaarskantoren om tafel te zitten om de situatie op de markt te bespreken.”

Met het aanbiedingsmoment aan mevrouw Bijleveld-Schouten ging een landelijke bewustwordingscampagne van de NVM over bevolkingskrimp van start. In de provincies Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg en Zeeland zullen de regiovoorzitters van de NVM Krimpgebied = Kansgebied presenteren aan de verantwoordelijk gedeputeerden. Ook overhandigen lokale makelaars het document aan de 40 gemeenteraden van de onderzochte krimpregio’s. Tot slot start de NVM een billboardcampagne om bevolkingskrimp onder de aandacht te brengen van politiek Den Haag.


18-02-2010: Kom naar de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 27 maart!


Op 27 maart wordt de NVM Open Huizen Dag gehouden. Daardoor heeft u als geïnteresseerde de mogelijkheid om vrijblijvend diverse woningen te bezichtigen. U zoekt op funda welke woningen vrij zijn te bezichtigen en stapt gewoon naar binnen. Op deze manier kunt u in enkele uren tijd razendsnel verschillende woningen bekijken. Bovendien zit u nergens aan vast.

Heeft u interesse in een woning of wilt u meer weten, dan treedt u gewoon met de NVM-makelaar in contact. Deze geeft u graag antwoord.

Kijk voor deelnemende huizen op funda.nl.


14-01-2010: Woningmarkt krabbelt langzaam op in 4e kwartaal


Aantal woningverkopen bijna 5 procent hoger.

In het vierde kwartaal van 2009 zijn 4,8 procent meer woningen verkocht dan in het voorgaande kwartaal. In totaal werden bijna 34.000 woningen verkocht door NVM- en niet NVM-makelaars. De prijs van de gemiddelde woning is eveneens licht gestegen met 0,4 procent en bedraagt 228.000 euro. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het vierde kwartaal van 2009, die vandaag is gepresenteerd.

Licht herstel
De stijging van het aantal verkopen in het vierde kwartaal met 4,8 procent is vooral toe te schrijven aan de sterk toegenomen verkoop van appartementen. Ook zijn er wat meer grotere, dure woningen verkocht.

NVM-voorzitter Ger Hukker: ‘Daarmee lijkt de woningmarkt langzaam op te krabbelen na een moeizaam jaar. Maar we zijn nog lang niet terug op het niveau van 2008, waarin het aantal transacties af nam van ruim 182.000 verkochte huizen in 2008 naar een totaal aantal van ongeveer 125.000 woningen in 2009.’

Met een lichte prijsstijging in het vierde kwartaal van 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, is de gevreesde prijzenval in 2009 al met al redelijk binnen de perken gebleven. Hukker: ‘De prijsdaling voor 2009 is uitgekomen op 2 procent, terwijl we op 5 procent hadden gerekend. Voor de koper is dit prima, want voor 2 procent minder kosten heeft hij bovendien meer waar voor zijn geld . En voor verkopers valt het verlies mee. De gevoelstemperatuur van de prijsdaling was in 2009 blijkbaar groter dan de daadwerkelijke prijsdaling.’


08-01-2010: Energielabel voor woningen verbeterd. Maatwerkadvies opstap naar een energiezuiniger woning.


EnergielabelVanaf 1 januari 2010 heeft het energielabel voor de woningbouw een nieuw jasje. Met dat label wordt bovendien het energiegebruik van verschillende typen woningen beter vergelijkbaar. Of het label daarbij aan populariteit gaat winnen is de vraag. Want het label is bij de particuliere woningeigenaar nog niet erg in trek. "Wat heb je eraan? Het kost alleen maar geld" is het veelgehoorde argument. Veel eigenaars houden bovendien de slechte eigenschappen van hun huis op energiegebied voor zichzelf. Een paar ontwikkelingen logenstraffen dat argument. De mogelijkheid van sanctionering komt dichterbij, aldus het Dossier energielabel van VROM. VROM gaat zich beraden op juridische maatregelen bij woningoverdracht en zal een bestuurlijke boete overwegen. In 2010 gaat het Ministerie proefdraaien.

Een energielabel is vooral voor de koper een bijzonder nuttig hulpmiddel. Behalve door de hoogte van de hypotheek en de overeengekomen rente zullen zijn woonlasten worden bepaald door de hoogte van de energierekening. Wat de voorgaande bewoners hebben betaald zegt niet zoveel, want de manier waarop zij met hun thermostaat omgaan kan heel anders zijn. Met een energielabel heeft de koper een onafhankelijk en objectief oordeel van de prestatie van het huis op energiegebied. En dat is de € 200,- die zo'n label kost waard. Mijn advies aan de koper zou zijn: eis zo'n label! De wet biedt de mogelijkheid dat desnoods via de rechter af te dwingen.

Kijk voor meer informatie op senternovem.nl/maatwerkadvies of meermetminder.nl. Eigenaren die eerst wel eens willen weten of er wat te besparen valt kunnen terecht bij energiebesparingsverkenner.nl.

24-09-2009: Kom naar de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 10 oktober!


Op 10 oktober wordt wederom de NVM Open Huizen Dag gehouden. Daardoor heeft u als geïnteresseerde de mogelijkheid om vrijblijvend diverse woningen te bezichtigen. U zoekt op funda welke woningen vrij zijn te bezichtigen en stapt gewoon naar binnen. Op deze manier kunt u in enkele uren tijd razendsnel verschillende woningen bekijken. Bovendien zit u nergens aan vast.

Heeft u interesse in een woning of wilt u meer weten, dan treedt u gewoon met de NVM-makelaar in contact. Deze geeft u graag antwoord.

Kijk voor deelnemende huizen op funda.nl.


19-09-2009: Oproep televisieprogramma "De Verhuizing"


Ben je tussen de 11 en 16 jaar en ga je binnenkort verhuizen let dan op!

Momenteel wordt er bij de omroep EO gewerkt aan een de voorbereidingen van een realityserie over verhuizen op het jeugdprogramma Z@pp.


De stijl van het programma is vergelijkbaar met de serie ‘Ik Vertrek’. Dit houdt in dat naast de cameraploeg, ook de deelnemers zelf een groot gedeelte filmen met de homevideocamera. Dat biedt een unieke kijk op de verhuizing, namelijk vanuit het perspectief van het kind zelf. Daarnaast zal het programma aangevuld worden met zowel grappige als serieuze tips&tricks over verhuizen.

Wil je meedoen aan het TV programma “de verhuizing” geef je dan op bij secretariaat@nvmlimburg.nl.


09-07-2009: Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal


Primeur voor Limburg: Tijdens een persconferentie van de woningmarktcijfers heeft NVM Limburg voorzitter Erik Bessems de cijfers van de provincie Limburg bekend gemaakt.

Klik hier voor een pdf-bestand met de slides van de presentatie.

Klik hier voor een artikel hierover op de landelijke NVM-website.07-07-2009: Profiteer van de nieuwe NHG-grens


Altijd groter willen wonen? Dan is dit nu uw kans. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000 en de rente is gunstig. Profiteer daarom juist nu van de voordelen van de nieuwe NHG-grens en de lage rente.

Uw voordeel:
- lagere hypotheekrente tot maximaal 0,6% voordeel (€ 125,-/mnd)
- meer zekerheid bij onvoorziene gebeurtenissen, zoals werkloosheid en ...arbeidsongeschiktheid
- kosten die u maakt om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar

De tijdelijke NHG-regeling loopt tot eind 2010 en geldt voor starters én voor doorstromers die groter willen wonen. Neem daarom nu contact op met een NVM-makelaar en vraag vrijblijvend advies over uw mogelijkheden.17-06-2009: NVM bedankt politiek Den Haag voor verhogen NHG


De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zet vanaf vandaag het kabinet en de Tweede Kamer in het zonnetje. Langs de Utrechtsebaan in Den Haag zijn grote billboards geplaatst met de tekst: ‘De verhoging van de NHG stimuleert de woningmarkt. Politiek Den Haag bedankt!’ Met deze actie gaat de NVM ervan uit dat het Kabinet aanstaande vrijdag de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zal verhogen naar 350.000 euro (huidige grens ligt op 265.000 euro). Deze maatregel zal de op dit moment stagnerende huizenmarkt nieuw leven moeten inblazen.

Ger Hukker, voorzitter van de NVM: “Het is, zeg maar, een laatste duwtje in de rug. Wij zijn zeer verheugd dat de regering ertoe besluit. Het is ook richting de Tweede Kamer een mooi gebaar, temeer deze een motie om de NHG te verhogen al in december heeft aangenomen.”

Tot nu toe is deze motie nog altijd niet gehonoreerd. Hukker: “Er wordt nu al heel lang gesproken over maatregelen die de woningmarkt moeten stimuleren. Voor de huizenmarkt is dit echt een belangrijkste maatregel, omdat ze niet alleen de kopers en verkopers van woningen meer armslag biedt, maar ook het vertrouwen in de woningmarkt herstelt. We complimenteren het Kabinet dan ook als deze wens wordt gehonoreerd.”


21-04-2009: Aanscherping van hypotheekeisen door de AFM verkeerd signaal


De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) noemt de oproep van Autoriteit Financiële Markten (AFM) om hypotheekeisen in Nederland aan te scherpen volstrekt onnodig en buitenproportioneel. Het is volgens de makelaars een verkeerd signaal in een markt die door de financiële crisis toch al op slot zit. De Nederlandse Bank constateert dat de financiële buffers voor hypotheken te laag zijn. Dit is werkelijk de kar achter de wagen spannen.

NVM-voorzitter Ger Hukker: ‘De toezichthouders hebben wereldwijd op alle fronten zitten te slapen. Dat is een gegeven. Het is echt heel erg onterecht dat de Nederlandse huizenkopers nu worden gestraft voor falende financiële regimes wereldwijd. Met elkaar kunnen we vaststellen dat, in tegenstelling tot de Amerikaanse en Britse hypotheekmarkt, de Nederlandse hypotheekmarkt als solide geldt. Door financieel wanbeleid elders in de wereld mogen Nederlandse hypotheekverstrekkers nu niet plotseling worden geconfronteerd met aanscherping van de eisen. Dit is geen brand blussen, dit is hem aansteken.’

De Nederlandse woning- en bouwmarkt zit sinds de financiële crisis op slot. De NVM noemt de bemoeienis van de AFM en De Nederlandse Bank met de Nederlandse hypotheekmarkt onevenredig en onnodig. De NVM onderstreept overigens het belang van goed toezicht op de gedragscode van geldverstrekkers, maar ‘dit mag niet doorslaan in extreem risicomijdend gedrag van banken’, aldus Hukker. In Nederland kunnen starters op een verantwoorde manier met behulp de Nationale HypotheekGarantie (NHG) geld lenen tot maximaal 4,5 keer het jaarinkomen. Hukker: ‘De nu voorgestelde plannen van de AFM missen elke samenhang met andere overheidsinstrumenten zoals koopsubsidie, de starterslening en de NHG, het bestaan c.q. het in stand houden van de overdrachtsbelasting.’


30-03-2009: Hoge opkomst bij NVM Open Huizen Dag


De NVM Open Huizen Dag van zaterdag 28 maart heeft naar schatting circa 110.000 bezoekers getrokken. Dit blijkt uit een enquête onder de leden van de NVM. Gemiddeld kreeg een woning circa drie bezoekers. Eén op de zes openstaande huizen kreeg echter geen bezoek.

Ruim 40.000 woningen waren vrijblijvend te bezichtigen. Het aantal van ruim 40.000 deelnemende woningen is een record. Nooit eerder waren er zoveel huizen te bezichtigen op de NVM Open Huizen Dag.

NVM-voorzitter Ger Hukker is verheugd over het hoge aantal bezoekers: “Ik ben voorzichtig optimistisch. Het feit dat potentiële kopers zich weer in groten getale gaan oriënteren, geeft aan dat de markt weer in beweging lijkt te komen. De wil van mensen om een nieuw huis te kopen is altijd aanwezig geweest, maar het vertrouwen was lange tijd weg. Maar we merken wel dat kopers extra voorzichtig zijn in deze tijd.

Gelukkig zien we nu echter wereldwijd een aantal positieve ontwikkelingen die goed zijn voor huizenkoper en huizenverkoper. De pure paniek in de bankensector is verdwenen en de beurzen krabbelen wereldwijd voorzichtig weer op. Dat zorgt ervoor dat het vertrouwen in de woningmarkt weer langzaam terugkomt. Mensen realiseren zich dat dit wel eens hét moment zou kunnen zijn om een huis te kopen.”


30-02-2009: Kom naar de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 28 maart!


Op 28 maart wordt de NVM Open Huizen Dag gehouden. Daardoor heeft u als geïnteresseerde de mogelijkheid om vrijblijvend diverse woningen te bezichtigen. U zoekt op funda welke woningen vrij zijn te bezichtigen en stapt gewoon naar binnen. Op deze manier kunt u in enkele uren tijd razendsnel verschillende woningen bekijken. Bovendien zit u nergens aan vast.

Heeft u interesse in een woning of wilt u meer weten, dan treedt u gewoon met de NVM-makelaar in contact. Deze geeft u graag antwoord.

Kijk voor deelnemende huizen op funda.nl.


02-02-2009: Zeven redenen om nú een huis te kopen


Het is u natuurlijk niet ontgaan dat de huizenmarkt de afgelopen tijd wat onzeker is geworden. Ook de NVM kan niet in de toekomst kijken en weet dus niet of de markt verder zal verslechteren of weer verbetert.

Wat we u wel kunnen laten zien is dat een veranderde markt ook voordelen kent. Deze hebben we voor u op een rij gezet in onze '7 redenen'.

Daarnaast is uiteraard ook uw persoonlijke financiële situatie van belang. Laat u daarom goed adviseren door een NVM-aankoopmakelaar en hypotheekadviseur. Zo kunt u weloverwogen een beslissing nemen.

Klik hier om meer informatie te lezen op de site van de NVM.


18-01-2009: Allereerste uitgave ThuisCourant van NVM, VBO en LVM


Uit de ThuisCourant van 18 januari j.l.:

De brancheorganisaties NVM, VBO en LVM hebben de handen ineengeslagen om samen met de Nederlandse Weekbladen Groep een nieuwe kwaliteitskrant over onroerend goed en wonen in de markt te zetten. In deze allereerste uitgave een duo-interview met de Limburgse voorzitters van NVM (Erik Bessems) en VBO (Paula Cox-Wachelder).

Klik hier en hier om het hele artikel te lezen.


30-09-2008: Kom naar de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 4 oktober!


Huis kopen? Op zaterdag 4 oktober kunt u in het hele land zonder afspraak vele huizen bezichtigen tijdens de NVM Open Huizen Dag. Een mooie kans om u alvast te oriënteren. Mocht u een leuk huis hebben gezien, schakel dan een NVM-aankoopmakelaar in om u verder professioneel te laten begeleiden. Kijk voor deelnemende huizen op funda.nl.

De Open Huizen Dag heeft voordelen voor zowel koper als verkoper. Toekomstige kopers krijgen de mogelijkheid om met een vrijblijvend karakter diverse woningen te bezichtigen. Voor verkopers geldt dat zij meerdere bezichtigen op een dag hebben en er aandacht gegeneerd wordt voor de woning, wat leidt tot een grotere kans op verkoop.


03-07-2008: Twee beroepsorganisaties ontmoeten elkaar in een duel


Op donderdag 3 juli a.s. organiseerden de NVM, VBO en Wonen een bijeenkomst voor de makelaars op Sportpark “In de Bandert” te Echt. Doel was het medialandschap, de indeling van de Woonkrant, de tarieven, de regio’s, e.d. te bespreken.

Daarnaast was er een voetbalduel waarin de twee organisaties streden om de “cup van twijfelachtige roem en succes” en na afloop een hapje en een drankje en de gelegenheid tot genieten van elkanders “stoere verhalen”.

Op de foto onze sportievelingen tijdens het voetbalduel tussen NVM versus VBO onder begeleiding van niemand minder dan coryfee Frank Körvers.

Rechtstreeks duel NVM - VBO

10-06-2008: Erik Bessems NVM-makelaar van het jaar 2008


De NVM-vakjury heeft de Maastrichtse makelaar Erik Bessems uitgeroepen tot NVM-makelaar van het jaar 2008. Dat is vandaag bekend gemaakt tijdens de PROVADA-beurs in de RAI. De Barendrechtse makelaar Frits Markus eindigde tijdens de spannende verkiezing als tweede.

Voor de nominatie van de verkiezing van de ‘NVM-makelaar van het jaar 2008’ had de vakjury, onder voorzitterschap van MKB-voorzitter Loek Hermans, twee makelaars geselecteerd. Beide makelaars staken met kop en schouders uit boven de andere inzendingen. Aanvankelijk zou de keus zijn uit drie genomineerden, maar door het grote verschil bleven er in de eindstrijd twee genomineerden over.

Op de foto ontvangt Erik Bessems uit handen van de voorzitter van de NVM Ger Hukker de prijs voor Makelaar van het jaar 2008.

Erik Bessems - NVM-makelaar van het jaar 2008

 
© 2008 | NVM Limburg | EP-design i.s.m. Heijkant Internet